Purkutyöt Helsingin ja Uudenmaan alueella kotimaisin voimin

Ennen kuin voidaan tehdä uutta on vanha purettava alta pois. Purkutöissä vaaditaan asiantuntemusta sekä asianmukaista kalustoa. Purkutyöt tulee suunnitella ja suorittaa huolellisesti, jottei vaaranneta työmaan ympärillä olevaa toimintaa eikä työnsuorittajia. Kokeneet työntekijämme tuntevat työn erityispiirteet ja ovat tottuneet käyttämään työssä tarvittavaa erityiskalustoamme. Puramme keittiöt, saunat, kylpyhuoneet, lattiat ym.

Huolehdimme myös purkujätteen asiallisesta poisviemisestä ja asianmukaisesta kierrättämisestä.